עמוד הבית
הסל שלי החשבון שלי
 
 
חיפוש אירוע
חיפוש
סוג
 

מפגשים והרצאות

מפגשים והרצאות

עצם העניין - מפגשי תרבות ודעת
31.10.2017
עצם העניין - מפגשי תרבות ודעת
01.11.2017
עצם העניין - מפגשי תרבות ודעת
09.11.2017
16.11.2017
עצם העניין - מפגשי תרבות ודעת
22.11.2017
עצם העניין מפגשי תרבות ודעת
05.12.2017
עצם העניין - מפגשי תרבות ודעת
05.12.2017